Икономия на енергия при използване на LED осветление

LED лампа за енергоспестяване

Нарастващото ниво на потребление на енергия с едновременно повишаване на цената на енергийните ресурси води до разпространението на нови енергоспестяващи технологии. В момента има ръст в продажбите на LED базирани осветителни продукти за битова и индустриална употреба, които стават все по-достъпни.

Много европейски държави имат закони за премахване на лампите с нажежаема жичка.Пестене на енергияпри замяна на такива източници на светлина, както и на халогенни и луминесцентни лампи с LED, достига 2-8 пъти. В допълнение, преминаването към енергийно ефективни устройства намалява разходите за експлоатация и поддръжка, подобрява екологичната безопасност на съоръженията и намалява емисиите на въглероден диоксид.

Енергоспестяващи характеристики на LED лампи

Дизайнът на LED лампата, включващ корпус, оптична система и кристал с полупроводникови свойства, ви позволява да преобразувате електричеството в светлинен поток без ненужни загуби, като по този начин намалявате консумацията на енергия и осигурявате значителнопестене на енергия.

Срокът на експлоатация на LED устройствата, като същевременно осигурява ефективно разсейване на топлината, достига 60-100 хиляди часа или повече от 10 години. Времето на работа на лампите с нажежаема жичка е средно 1 хиляда часа. Благодарение на надеждността, издръжливостта и ниската консумация на енергияпестене на енергияпри монтиране на нови осветителни тела се забелязва дори в мащабите на малък производствен или търговски обект. Устройствата, базирани на LED технологии, напълно възстановяват инвестициите за период от 1-2, 5 години.

Избор на LED устройства с оптимални характеристики

Съвременният пазар на осветление предлага LED устройства с различни характеристики и енергоспестяващи показатели, които определятпестене на енергияпри използване на устройства.

При избора на лампа е важно да се обърне внимание на стойността на индикатора за светлинна ефективност, тоест количеството светлинен поток, който светлинният източник излъчва при консумация на един ват електрическа енергия. За да се поддържа нивото на осветеност и да се поддържат комфортни условия в съоръжението, светлинният поток на инсталираната лампа трябва да бъде избран не по-нисък от този индикатор за устройството, което се сменя. При инсталиране на лампи е необходимо да се има предвид, че за лампите с нажежаема жичка светлинната ефективност е 10-15 lm / W, за луминесцентните устройства - 65 lm / W, а съвременните LED устройства - 110-150 lm / W.