Съвременни енергоспестяващи технологии за предприятия

Мощните енергийни комплекси се използват за обслужване на промишлени, селскостопански и строителни предприятия. Почти 80% от цялата енергия, произведена в страната, се консумира от предприятия. Разходите за топлинна и електрическа енергия стават една от основните разходни позиции.

Рафинерия за нефт

Те могат да бъдат намалени чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятието. Те предполагат подобряване на оборудването, както и използването на високо прецизна апаратура. Измервателните уреди винаги се избират, като се вземат предвид спецификите на промишленото съоръжение. Така че, за предприятия от топлоенергетиката и петролната индустрия се използват устройства с повишена степен на защита срещу външни влияния.

Популярни начини за спестяване на пари: основни насоки

Основните технологични дейности включват:

 1. Подмяна на оборудване с енергоспестяващи, вариращи от лампи до топлообменници и двигатели с променлива честота.
 2. Повишена производителност в процеса на производство на енергия: например инсталиране на кондензационно оборудване.
 3. Стартиране на проекти за "екологична" алтернативна енергия (слънце, вода, вятър).
 4. Мониторинг на изразходваните ресурси и стартиране на системи за контрол.

Проведените изследвания и събраните статистически данни твърдят, че 90% от загубите на енергия са свързани именно с нерационално потребление, но само до 10% се губят в процеса на транспортиране и предаване. Следователно основните насоки в енергоспестяващите технологии са свързани именно с оптимизирането на използването на топлинна и електрическа енергия. Всички подобни дейности имат свой собствен период на възвръщаемост: специалистите могат лесно да изчислят икономическата целесъобразност на внедряването на определени процеси или закупуването на ново оборудване.

Технически дейности

Именно внедрените технически мерки ефективно намаляват количеството консумирана енергия, както топла, така и електрическа. Те са скъпи и отнемат много време, може да изискват значителни инвестиции в началния етап, но осигуряват добри резултати (и осезаеми парични спестявания). Такива събития включват:

 • инсталиране на измервателни блокове, разходомери: позволява ви да идентифицирате неявни загуби и да намалите разходите с 20-30%;
 • инсталиране на малки котелни помещения за нужди, отдалечени от централната магистрала, зони: помага за премахване на топлинните загуби по време на транспортиране;
 • въвеждане на честотна система за управление на електродвигатели във вентилация, помпени системи, за други обекти, работещи без постоянно натоварване;
 • монтаж на стартови релета за лампи и подмяна на остарели лампи с енергоспестяващи;
 • получаване на енергия чрез преработка на вторични суровини директно в производството (като по този начин намалява разходите му с почти 4 пъти);
 • топлоизолация на помещението;
 • инсталиране и пускане на слънчеви панели;
 • използване на органично гориво в котелни помещения.

Също така, не забравяйте за планираната проверка и ремонт на всички тръбопроводи, кабелни мрежи и други елементи на инженерните системи, което намалява загубите. Освен това системите за газ, вода и захранване трябва да бъдат оборудвани със съвременни високочувствителни регулатори и измервателни устройства. Това са дейностите, които се прилагат активно в съвременните предприятия.

Ако говорим за най-новите енергоспестяващи разработки, то те включват вихрови термогенератори, топлообменници във вентилационни системи (с допълнителен тип охлаждаща течност или радиатор), слънчеви панели и слънчеви колектори. Повечето модерни технологии са твърде скъпи за масово използване. Единствените изключения са LED осветлението и пускането на ротационни вятърни турбини.